(+84) 24 3208 0468

Đối với nhu cầu khẩn cấp gọi cho chúng tôi 24/7.
Vietnamese   English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - TRIẾT LÝ KINH DOANH - GIÁ TRỊ


tamnhin-sumenh.jpg

TẦM NHÌN
Mục tiêu phấn đấu trở thành công ty Quản lý Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm phát triển bền vững, thành công trong lĩnh vực Quản lý - Vận Hành - Khai thác Tòa nhà, Chung cư, Cao ốc văn phòng, Khu nghỉ dưỡng cao cấp. Vươn lên trở thành thương hiệu quốc gia.
su-menh.png
SỨ MỆNH
👉 Đem lại các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
👉 Đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và cán bộ nhân viên công ty.

TRIẾT LÝ KINH DOANH
👉 Khách hàng: Vừa là bạn hàng, vừa là đối tác. Hải Phát PSP luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng, chia sẻ lợi ích, trách nhiệm của khách hàng.
👉 Chất lượng dịch vụ: Là mục tiêu sống còn vì sự phát triển bền vững lâu dài của Công ty.
👉 Tăng trưởng: Hướng tới sự phát triển bền vững, không quá chú trọng kết quả trong ngắn hạn.
👉 Làm việc: Trên nguyên tắc và đối xử công bằng.
👉 Mục tiêu: Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
👉 Khách hàng là tài sản của công ty.
👉 Chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu.
👉 Lắng nghe ý kiến khách hàng.
👉 Tâm tâm với khách hàng, với công việc của Công ty.
👉 Đoàn kết là sức mạnh.

gia-tri.jpg

THINK PEOPLE - THINK SERVICE - THINK PRODUCT