(+84) 24 3208 0468

Đối với nhu cầu khẩn cấp gọi cho chúng tôi 24/7.
Vietnamese   English

Ngày 18/01/2021 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị PSP tổ chức Khai giảng lớp đào tạo Nghiệp vụ Quản lý Vận hành Nhà chung cư – khóa học Nghiệp vụ Quản lý Vận hành Nhà chung cư dành cho nhân viên trong công ty  theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty. Đến dự có ông Nguyễn Văn Sang – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị PSP.

6.jpg

Phát biểu khai giảng khóa học mới, ông Nguyễn Văn Sang – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị PSP đã nhấn mạnh “Đây là khóa học mà Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị PSP tổ chức cho cán bộ công nhân viên trong công ty học, do vậy chất lượng đào tạo cho toàn bộ nhân viên là ưu tiên số một..”. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc. Từ đó, góp phần nâng cao kỹ năng cho từng cán bộ công nhân viên trong công ty