(+84) 24 3208 0468

Đối với nhu cầu khẩn cấp gọi cho chúng tôi 24/7.
Vietnamese   English

Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong Công ty
Mục tiêu khóa tập huấn nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về ATVSLĐ cho người làm việc tại các đơn vị. Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề như: hệ thống các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, biện pháp phòng ngừa. Nhận diện và đánh giá các mối nguy, các rủi ro tại nơi làm việc. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh và kế hoạch ứng cứu tình huống khẩn cấp. Công tác quản lý quy định về an toàn khi tiếp xúc và sử dụng hóa chất, một số công cụ hỗ trợ cho việc quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị PSP tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động dành cho nhân viên trong công ty theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc. Từ đó, góp phần nâng cao kỹ năng cho từng cán bộ công nhân viên trong công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ #PSP
: Tầng 5 nhà CT3 tổ hợp TMDV&CH The Pride, KĐTM An Hưng, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
: (024) 3208 0468
: email@psp.info.vn
*THINK PEOPLE-THINK SERVICE-THINK PRODUCT*