(+84) 24 3208 0468

Đối với nhu cầu khẩn cấp gọi cho chúng tôi 24/7.
Vietnamese   English


Để nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở. Công ty CPDV ĐT Hải Phát PSP thường xuyên tham gia các lớp huấn luyện về An toàn và vệ sinh lao động do Liên đoàn Lao động Thương Binh Xã hội quận Hà Đông tổ chức.

211.jpg


Tham dự lớp huấn luyện về An toàn lao động, vệ sinh lao động do Phòng LĐTBXH quận Hà Đông tổ chức vào ngày 06/8/2019, các học viên thuộc Công ty Hải Phát PSP đã được cập nhật những kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn, từ đó biết cách phòng tránh an toàn và tự biết cách bảo vệ bản thân trước những điều kiện môi trường làm việc có nhiều yếu tổ nguy hiểm. Nhờ đó, giúp cho công ty thiết lập những biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quy trình quản lý vận hành, giảm thiểu chi phí cho các sự cố về con người, giúp tăng năng suất lao động và chất lượng của dịch vụ, tuân thủ đúng quy định và tránh rủi ro về pháp luật.

21.jpg

Với tiêu chí hàng đầu an toàn, vệ sinh lao động trong công tác quản lý vận hành, Hải Phát PSP đang thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, quan tâm đầy đủ về con người, đảm bảo phát triển bền vững và chất lượng.